ბიოლის ფონდი - როგორ ცვლის პანდემია ქალაქებს

მოხსენება მწვანე აკადემია 2020-ზე


თარიღი
08/12/2020

ვიდეოს შესახებ

მოხსენება ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მიერ ორგანიზებულ "მწვანე აკადემია 2020"-ზე პანდემიის ურბანულ ცხოვრებაზე ზეგავლენის შესახებ. ვიდეოში მოკლედ ვსაუბრობ, როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი ქალაქის სიმჭიდროვემ ვირუსის გავრცელებას. ასევე, ქალაქში არსებული უთანასწორობის რამდენიმე ასპექტზე, რომელიც ეპიდემიის დროს განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა. ზოგადად, მიუხედავად იმისა რომ ქალაქებში, მოსახლეობის, ურბანული ფუნქციებისა და შესაბამისად, ურთიერთკავშირის მაღალი სიმჭიდროვის შედეგად უფრო მარტივია გავრცელდეს ვირუსი, საქალაქო სივრცეები გამოწვეული უარყოფითი შედეგების მიტიგაციისთვისაც საუკეთესო ადგილებია. ფიზიკური სიახლოვის საჭიროება სასიცხოცხლოდ მნიშნველოვან ობიექტებსა და სარეკრეაციო სივრცეებზე პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით გამოჩნდა.

Avatar
გიორგი კანკია
ურბან გეოგრაფი და ქალაქმგეგმარებელი
comments powered by Disqus
შემდეგი პოსტი
წინა პოსტი

მსგავსი