Avatar

გიორგი კანკია

ურბან გეოგრაფი და ქალაქმგეგმარებელი

ურბანული დაგეგმარებისა და გეოგრაფიის მაგისტრი 7 წელზე მეტი პრაქტიკული გამოცდილებით.

მაქვს განხორციელებული სივრცითი დაგეგმარებისა და კვლევითი პროექტები რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით. სამუშაო გამოცდილების უმეტესი ნაწილი ქართულ სოციო-სივრცით კონტექსტზე კონცენტრირდება, თუმცა სწავლისა თუ მუშაობის პარალელურად, მომეცა საშუალება გავცნობოდი რეგიონული განვითარების ტენდენციებს ევროპაში, აშშ-სა და სამხრეთ ამერიკაში. ასევე, მაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საკონსულტაციო თანამშრომლობის გამოცდილება. მათ შორისაა მსოფლიო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი.

ჩემი კვლევითი ინტერესები მრავალპროფილურია და მოიცავს სივრცისა და ადამიანის სხეულის ურთიერთკავშირის მუდმივად ცვალებად ხასიათზე დაკვირვებას, ნაშენი გარემოს სოციო-მატერიალური ხასიათის შესწავლასა და ურბანული ცხოვრების ყოველდღიური პრაქტიკების კვლევას, დაგეგმარების პრაქტიკებისა და ურბანული პოლიტიკის წარმოებას. მჯერა მჭიდრო, ადამიანურ მასშტაბზე მორგებული და საფეხმავლოდ კომფორტული ურბანული გარემოს უპირატესობის.

წარსულ საქმიანობაში მეტწილად კონცენტრირებული ვიყავი ურბანულ ანალიტიკაზე, უფრო კონკრეტულად კი მისაწვდომობისა და მდგრადი მობილობის კვლევაზე, მიწათასარგებლობის ტენდენციების შესწავლაზე, უძრავი ქონებისა და სეგრეგაციის საკითხების გაცნობაზე. ამასთანავე, GIS, Python და სივრცითი მოდელირებისა და ვიზუალიზაციის სხვა ხელსაწყოების გამოყენებით ვუხელმძღვანელე ღია მონაცემებისა და მონაწილეობითი მეფინგის რამდენიმე ვორქშოფს.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი გავაერთიანე მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ანალიტიკის პროექტში Z.axis, რომელსაც კოლეგებთან ერთად ვხელმძღვანელობ. პროექტი მიზნად ისახავს ანალიზისა და ვიზუალიზაციის მეშვეობით, ფართო საზოგადოებამდე გარკვევით მიიტანოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენები და ცვლილებები.

თავისუფალ დროს, ვცდილობ შევქმნა, ან უბრალოდ, ვისწავლო როგორ ავაწყო მიმზიდველი რუკები და ვიზუალები. ყოველთვის მზად ვარ საინტერესო და გამოწვევებით სავსე კოლაბორაციისთვის, როგორც ორგანიზაციის მეშვეობით, ასევე ინდივიდუალურად.

განათლება

  • სამაგისტრო პროგრამა ურბანულ და რეგიონულ გეგმარებაში, 2021

    სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი, შვედეთი

  • სამაგისტრო პროგრამა ურბანულ გეგმარებაში, 2015

    გრანადის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

  • საბაკალავრო პროგრამა საზოგადეობრივ გეოგრაფიაში, 2011

    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

პუბლიკაციები

(2022). ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე. WISG.

წყარო

(2021). სტოკჰოლმის ახალი ოქროს ხიდი. სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტი.

PDF დოკუმენტი

(2021). მობილობის პოლიტიკა თბილისში. პუბლიკა.

წყარო

პროფესიონალური პორტფოლიო

სივრცითი დაგეგმარება, კარტოგრაფია, კონსულტაცია

პერსონალური პორტფოლიო

რამდენიმე ვიზუალი, რომელთა მომზადებაც სიამოვნებას მანიჭებს

საუბრები

მედია გამოსვლები და საჯარო სემინარები

რადიო თავისუფლება - ქართული ურბანული პროტესტი

დოკუმენტური ფილმი - დაკვირვება ურბანულ პროტესტებზე და ადამიანებისა და სივრცის ინტერაქციაზე თბილისში.

PUTSPACE - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორც საჯარო სივრცე

საერთაშორისო კვლევითი სიმპოზიუმი კოლექტიური ურბანული ტრანსპორტის თემაზე.

ევრონიუს საქართველო - ველოტრანსპორტი თბილისში

ვსაუბრობ, თბილისში ველოსიპედის, როგორც ურბანული მობილობის ფორმის განვითარებისა და ქალაქის რელიეფის ხელსაყრელობის შესახებ.

ბიოლის ფონდი - როგორ ცვლის პანდემია ქალაქებს

მოხსენება მწვანე აკადემია 2020-ზე, პანელის “სახელმწიფოს როლი (ან მისი არარსებობა) ქალაქში” ფარგლებში.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მობილობის ინფრასტრუქტურა და სეგრეგაცია

საჯარო სემინარი ილიაუნის კვლევითი სემინარების ფარგლებში - “თბილისი, როგორც ურბანული თანაკვეთის სივრცე”.

პირველი არხი - პანდემია და ქალაქები

ინტერვიუ ინფექციის გავრცელებისა და მისი ურბანული ხელშემწყობი, ან ხელისშემშლელი ფაქტორების შესახებ

Walk 21 Bogotá - თბილისი, როგორც საფეხმავლო ქალაქი

გლობალური კონფერენცია მდგრადი ურბანული მობილობის შესახებ.

ბლოგი

ანალიზი, რეფლექსია და კიდევ უფრო მეტი ვიზუალიზაცია

უნივერსიტეტის მეტროსადგური

კოლექტიურ ტრანზიტზე ორიენტირებული განვითარების თბილისური მოდელი

აქსის თაუერსი

როგორ მიითვისა კერძო კაპიტალმა მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ღია სივრცე