სივრცითი ცვლილებების დოკუმენტირება

ჩემ შესახებ

ახლახანს დავასრულე სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა ურბანულ და რეგიონულ გეგმარებაში. ასევე მაქვს გრანადის უნივერსიტეტი მაგისტრის ხარისხი ურბანულ დაგეგმარებაში. რაც შეხება პრაქტიკულ გამოცდილებას, მაქვს ქართულ კონტექსტში მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება, გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და სივრცითი მოდელირების მიმართულებით. აკადემიური კვლევის ინტერესები მოიცავს (თუმცა შეზღუდული არაა) მობილობის ინფრასტრუქტურას, ქსელებს, სეგრეგაციასა და გეგმარების პრაქტიკებს. ასევე ვარ მონაცემთა ვიზუალიზაციისა და ანალიტიკის ენთუზიასტი z.axıs-ში. თანამშრომლობისთვის, დამიკავშირდით ელ. ფოსტაზე.

განათლება

  • სამაგისტრო პროგრამა ურბანულ და რეგიონულ გეგმარებაში, 2021

    სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი, შვედეთი

  • სამაგისტრო პროგრამა ურბანულ გეგმარებაში, 2015

    გრანადის უნივერსიტეტი, ესპანეთი

  • საბაკალავრო პროგრამა საზოგადეობრივ გეოგრაფიაში, 2011

    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

საუბრები

საჯარო სივრცეში

Euronews Georgia ჩვენი ვიზუალიზაციის შესახებ

თბილისში ველოსიპედის, როგორც ურბანული მობილობის ფორმის განვითარებისა და რელიეფის ხელსაყრელობის შესახებ.

როგორ ცვლის პანდემია ქალაქებს

მოხსენება მწვანე აკადემია 2020-ზე, პანელის “სახელმწიფოს როლი (ან მისი არარსებობა) ქალაქში” ფარგლებში.

ილიაუნის კვლევითი სემინარი

საჯარო სემინარი ილიაუნის კვლევითი სემინარების ფარგლებში - “თბილისი, როგორც ურბანული თანაკვეთის სივრცე”.

უახლესი პუბლიკაციები

მობილობის პოლიტიკა თბილისში

რა იცვლება და რა საფრთხეები იკვეთება?

მობილობის სოციალური ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი სივრცეები

ეს სტატია განიხილავს ვარკეთილში, თბილისის ზღვის ახალი ქალაქში მცხოვრებ დევნილთა დამოკიდებულებას მობილობის ინფრასტრუქტურაზე.

ვიზუალები

[სივრცითი] მონაცემების ვიზუალური გამოსახულება

რამდენად მთაგორიანია თბილისი ველოსიპედისთვის?

არც ისე!

COVID-19

პანდემიის პერიოდში გამოკვეთილი [სივრცითი] უთანასწორობა

დემოგრაფია

მოსახლეობის უთანასწორო გეოგრაფია

ურბანული ინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურის ხილული თუ უხილავი ელემენტები და ‘ინფრასტრუქტურული წყვეტა’

უძრავი ქონება

Python და ხელმისაწვდომი საცხოვრისი [თბილისში]

ინტერაქტიული

დემოგრაფიული ხაზები

ხელოვნებისა და მეცნიერების ნაზავი

მეტეორების წვიმა

მეტეორების ცვენა დედამიწაზე 1583-2012 წლებში

მყინვარწვერი 3D

ანიმაცია

ცხოვრების ხარისხი ქალაქად

გლობალური რეიტინგები, რომლებიც ქალაქებს "სიცოცხლისუნარიანობის", "მიმზიდველობის" თუ "შეჯიბრებითობის" კრიტერიუმების მიხედვით ალაგებენ, …

ხანძრები საქართველოში

საქართველოში 2014-2018 წლებში მომხდარი ხანძრების ვიზუალიზაცია

ადრე და ახლა

სივრცითი ცვლილებების ანთოლოგია და უფლება ქალაქზე - ეს კრებული თავს უყრის ქალაქში მომხდარ სივრცით ცვლილებებს კერძო ინტერესების სასარგებლოდ [და საზოგადოებრივი ინტერესის ხარჯზე]

უნივერსიტეტის მეტროსადგური

კოლექტიურ ტრანზიტზე ორიენტირებული განვითარების თბილისური მოდელი

აქსის თაუერსი

როგორ მიითვისა კერძო კაპიტალმა მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ღია სივრცე

გმირთა მოედანი

ძვირადღირებული ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი კატასტროფა