ტუტორიალი - ნაწილი 4

დამატებითი კომენტარები დავალებასთან დაკავშირებით.

4.1. დავალება

გვახსოვდეს, ჩვენს ამოცანას წარმოადგენს იმ არეალების ფარგლებში, რომელიც გვაქვს განაწილებული:

  1. ამოვხაზოთ პოლიგონები building_test.shp შეიპფაილში საბჭოთა ტოპოს მიხედვით;
  2. დავამატოთ ინფორმაცია უკვე ამოხაზულ პოლიგონებს buildings_rest.shp შეიპფაილში;
  3. თუ თქვენს არეალში ხვდება უკვე ამოხაზული და ამოუხაზავი შენობები ერთდროულად, პირველ მათგანს ვამატებთ ატრიბუტულ ინფორმაციას buildings_rest.shp შეიპფაილში, ხოლო ამოუხაზავ შენობებს ვამატებთ building_test.shp შეიპფაილში.

რომ შევაჯამოთ, მინიჭებულ არეალში ყველა შენობა უნდა გაციფრულდეს შესაბამისი ინფორმაციით!

საბჭოთა ტოპოს სიმბოლოგიების და ანოტაციების წასაკითხად შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ამ ბმულზე განთავსებული ინფორმაციით.

გისურვებთ ნაყოფიერ მუშაობას!

Previous