საქართველოს რეგიონები

რელიეფის შეჩრდილული რუკები

გამოიცანი რეგიონი

Tools Used: ArcMap; Qgis; Blender; Photoshop
Data: SRTM Elevation
Avatar
გიორგი კანკია
ურბან გეოგრაფი და ქალაქმგეგმარებელი
წინა პოსტი