ძველი ტოპოგრაფიული რუკები

რელიეფის გამოკვეთილი სილამაზე

გადავწყვიტე შემექმნა 3D ეფექტის ვიზუალები რელიეფის და საქართველოსა და მის რეგიონებზე მომზადებული რამდენიმე ისტორიული რუკის გამოყენებით. ქვემოთ მოცემულია ბრიტანული, ფრანგული, გერმანული, ამერიკული და საბჭოთა ძველი და ტოპოგრაფიული რუკები, რომლებიც განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევიან რელიეფის, ღრუბლებისა და განათების ეფექტების დამატების შემდეგ.

კავკასიის ფრანგული რუკა, 1844
კავკასიის გერმანული რუკა, 1872
კავკასიის ბრიტანული რუკა, 1900
ამერიკული ტოპო - აღმოსავლეთ საქართველო, 1968
ამერიკული ტოპო - დასავლეთ საქართველო, 1980
ამერიკული ტოპო - თბილისი, 1950-იანები
დიდი საბჭოთა ატლასი - გეოლოგიური რუკა, 1939
დიდი საბჭოთა ატლასი - გეომორფოლოგიური რუკა, 1939
საბჭოთა ტოპო - ჯავახეთი, 1978-1985
საბჭოთა ტოპო - ჯავახეთი, 1982-1984

გამოყენებული პროგრამები: ArcMap; Qgis; Blender; Photoshop
მონაცემები: SRTM Elevation, David Rumsey Map Collection, საჯარო რეესტრი, maps.vlasenko.net
Avatar
გიორგი კანკია
ურბან გეოგრაფი და ქალაქმგეგმარებელი
შემდეგი პოსტი
წინა პოსტი