ხანძრები საქართველოში

დაკვირვება ხანძრების გავრცელებაზე Kepler.gl-ის საშუალებით

ეს ინტერაქტიული რუკა მომზადდა Uber-ის მონაცემთა ვიზუალიზაციის გუნდის მიერ შექმნილი ღია გეოსივრცითი პლატფორმის, kepler.gl-ის მეშვეობით, პითონის პროგრამული ენის გამოყენებით Jupyter NB გარემოში. ეს პლატფორმა იძლევა მრავალი სახის გეოსივრცითი ანალიზის საშუალებას, მათ შორის, ცხელი წერტილების, თემატური, კვადრატული თუ ქსელური და მოძრაობის მიმართულების მაჩვენებელი ფორმებით. დამატებით, შესაძლებელია მონაცემების 2D და 3D ფორმატებში ჩვენება, ხოლო დროითი ანალიზის ფუნქცია ამარტივებს პერიოდული ცვლილების აღქმას სივრცეში.

სრული სტატიის სანახავად, გადადით ბლოგზე.

ვიზუალიზაციის ბრაუზერის მთლიან გვერდზე სანახავად მიყევით ამ ბმულს.

გამოყენებული პროგრამები: Kepler.gl ბიბლიოთეკა Python-ში
მონაცემები: FIRMS NASA
Avatar
გიორგი კანკია
ურბან გეოგრაფი და ქალაქმგეგმარებელი
შემდეგი პოსტი